florian riegler
  roger riewe
*1954 mönichwald/austria
*1959 bielefeld/niemcy
studia
studia
studia architektoniczne na uniwersytecie technicznym w grazu /austria
studia architektoniczne na rwth w aachen/niemcy
kariera zawodowa
kariera zawodowa

 

1987 współzałożyciel "architekturbüro
riegler riewe" w grazu

1996 współzałożyciel "riegler riewe
architekten zt-gesmbh" w grazu

2008 współzałożyciel "riegler riewe
architekten gmbh" w kolonii

2010 współzałożyciel "riegler riewe
architekci sp. z.o.o." w katowicach

1991 - 1997 członek zarządu "österreichische gesellschaft für architektur" (austriackiego zrzeszenia architektów)

1994 - 1997 członek 5. salzburger gestaltungsbeirates

(5 salzburgski projektowy komitet doradczy)

 

1987 współzałożyciel "architekturbüro
riegler riewe" w grazu

1996 współzałożyciel "riegler riewe
architekten zt-gesmbh" w grazu

2008 współzałożyciel "riegler riewe
architekten gmbh" w kolonii

2010 współzałożyciel "riegler riewe
architekci sp. z.o.o." w katowicach

1989 - 1999 członek zarządu
der zv-steiermark (centralnego stowarzyszenia architektów styrii)

1996 - 1999 vice prezydent zv-steiermark (centralnego stowarzyszenia architektów styrii)

2001 - 2003 członek architekturstiftung austria

2002 - 2005 austriacki eu-delegat cost / komisja techniczna ds. budownictwa naziemnego i podziemnego

2004 - 2009 członek altstadtsach-
verständigenkommission (asvk), graz

(komisja ds. ochrony starego miasta, graz)

od 2004 członek komitetu naukowego europan

od 2005 członek komisji doradczej forum alpbach - architektur

od 2008 członek gestaltungsbeirat der stadt köln (rady kształtowania miasta kolonia)

kariera akademicka
kariera akademicka

 

1994 berlage institute amsterdam,

holandia

1995 rwth aachen,

niemcy

1996 visiting professor tu prag,
(uniwersytetu technicznego w pradze)

1996 iaas, barcelona,

hiszpania

1997 iaas, bazylea,
szwajcaria

1998 lindauschool, lindau,
niemcy

2001 - 2003 visting proffesor eth zürich,
szwajcaria

2004 – 2007 nauczyciel akademicki institut für städtebau na uniwersytecie technicznym w grazu, austria

od 2008 profesor uniwersytetu sztuki w berlinie

 

1994 berlage institute amsterdam,
holandia

1995 rwth aachen,
niemcy

1996 visiting professor tu prag,
(uniwersytetu technicznego w pradze)

1996 caras-workshop, syros,

grecja

1996 iaas barcelona,

hiszpania

1997 i 1998 iaas wenecja,

włochy

1999 william somerville lectureship
university of calgary,

kanada

1999 - 2001 visiting professor esarq (uic) barcelona,

hiszpania

1994 - 2000 członek 2. komisji podczas egzaminu dyplomowego na kierunku architektura uniwersytetu technicznego w grazu,

austria

2000 - 2001 visiting professor tu graz,
austria

od 2001 profesor i dyrektor instytutu technologii architektury uniwersytetu technicznego graz,

austria

od 2007 członek acquin, stowarzyszenie akredytacji studiów wyższych/ architektura

od 2008 członek asiin, stowarzyszenie akredytacji studiów wyższych/ architektura

 
  florian riegler
  roger riewe
*1954 mönichwald / österreich
*1959 bielefeld / germany
education
education
study of architecture at the technical university in graz / austria
study of architecture at the rwth aachen / germany
professional career
professional career

 

1987 founding of "architekturbüro
riegler riewe" in graz.

1996 founding of "riegler riewe
architects pty. ltd." in graz/austria

2008 founding of branch office of
"riegler riewe architects pty. ltd."
in cologne/germany

2010 founding of "riegler riewe architekci sp. z.o.o." in katowice/poland

1991 - 1997 member of the board of the
austrian society for architecture „ögfa“.

1994 - 1997 member of the 5th salzburg
planning commission.

 

1987 founding of "architekturbüro
riegler riewe" in graz.

1996 founding of "riegler riewe
architects pty ltd." in graz/austria

2008 founding of branch office of
"riegler riewe architects pty. ltd."
in cologne/germany

2010 founding of "riegler riewe architekci sp. z.o.o." in katowice/poland

1989 - 1999 member of the board of the
central union of architects,
(zv) styria, austria

1996 - 1999 vice president of the zv

2001 - 2003 member of the board of the
austrian architecture foundation

2002 - 2005 austrian ec-delegate
cost / technical comitee
on urban civil engineering

2004 - 2009 member of the old town
commission in graz

2004 to date  member of the
scientific committee europan

2005 to date   member of the advisory board of the forum alpbach - architecture

2008 to date   member of the planning advisory committee in cologne

academic career
academic career

 

1994 berlage institute amsterdam,
netherlands

1995 rwth aachen,
germany

1996 guest professor
technical university in prague,
czechia

1996 iaas, barcelona,
spain

1997 iaas, basel,
switzerland

1998 lindauschool, lindau,
germany

2001 - 2003 guest professor
eth zurich,
switzerland

2004 - 2007 teaching position, institute
for urban planning, tu graz,
austria

2008 to date   professor for design and construction, university of arts (udk) berlin, germany

 

1994 berlage institute amsterdam,
netherlands

1995 rwth aachen,
germany

1996 guest professor
technical university in prague,
czechia

1996 caras-workshop, syros,
greece

1996 iaas, barcelona,
spain

1997 and 1998 iaas venice,
italy

1999 william sommerville lectureship
university of calgary,
canada

1999 - 2001 guest professor esarq (uic) barcelona,
spain

1994 - 2000 external examiner of
the diploma course at the faculty for
architecture at the technical university in graz, austria

2000 - 2001 guest professor, tu graz,
austria

2001 to date   professor and head of the institute for architecturetechnology,
tu graz, austria

2007 to date   member of the acquin organisation for accreditation of study programmes

2008 to date   member of the asiin organisation for accreditation of study programmes