rozbudowa części historyczno - kulturalnej muzeum
planowanie od 1993
realizacja 1997 - 2011
cultural-historical collection
museum extension
planning since 1993
realization 1997 - 2011
realizacja przebudowy 1990
realizacja rozbudowy 1992
rozbudowa 2010
completion refurbishment 1990
completion extension 1992
adaptation 2010

rozbudowa kulturhaus
konkurs 2000 - 1. nagroda
planowanie 2000 - 2003
realizacja 2002 - 2003

-->więcej informacji
--> fotografie - park sung jin

extension of the kulturhaus
competition 2000 - 1st. prize
planning 2000 - 2003
realization 2002 - 2003

--> info
--> additional photos - park sung jin

instytuty informatyki i elektrotechniki
uniwersytetu technicznego w graz
konkurs 1993 - 1. nagroda
planowanie 1994 - 2000
realizacja faza 1 1997 - 1999
realizacja faza 2 1998 - 2001

-->więcej informacji

computing and electrotechnological
institutes
competition 1993 - 1st. prize
planning 1994 - 2000
realization phase 1 1997 - 1999
realization phase 2 1998 - 2001

-->info

konkurs 1995 - 1. nagroda
planowanie od 1995
realizacja 1997 - 1999

-->więcej informacji

competition 1995 - 1st. prize
planning since 1995
realization 1997 - 1999

--> info

planowanie 1996 - 1997
realizacja 1997 - 1998
planning 1996 - 1997
realization 1997 - 1998