med campus Graz, Styria

Projekt przewiduje stworzenie zespołu obiektów o przejrzystej i spójnej strukturze, przy bardzo uważnym uwzględnieniu wytycznych urbanistycznych. Nowe budynki z uwagi na swoje charakterystyczne ukształtowanie tworzą tożsamość miejsca w kontekście otoczenia, jednocześnie budując pełną napięcia grę pomiędzy zabudową a przestrzenią otwartą oraz pomiędzy funkcjami publicznymi a niepublicznymi poprzez zróżnicowane ukształtowanie poszczególnych kubatur. Główną cechą koncepcji jest zintegrowanie na jednym obszarze przestrzeni do pracy, nauki i spędzania wolnego czasu.  Istotną rolę odgrywają przy tym otwartość, dostępność i łatwa komunikacja.

Wymagania merytoryczne dla realizowanego w ramach projektu programu użytkowego wykraczają poza klasyczną koncepcję kampusu – zarówno w zakresie specyfiki medycznej instytucji badawczej, jak i w kwestii nieuchronnego publicznego ruchu pieszego.  

Projekt reaguje na tak różnorakie wymagania przede wszystkim poprzez pionowe uszeregowanie powierzchni użytkowych. Przestrzenie naukowe usytuowano na poziomie ulicy, od strony zachodniej jednokondygnacyjnie powyżej garażu podziemnego, zaś po wschodniej stronie strumyka Stiftingbach w zespołach dwukondygnacyjnych.  

Most rowerowo-pieszy spina powstałą pomiędzy budynkami przestrzeń zewnętrzną, zapewniając również bezpośrednie połączenie całej strefy naukowej z transportem publicznym po zachodniej stronie obszaru opracowania. Właściwy poziom kampusu znajduje się ponad przestrzenią naukową. Obydwa jego obszary połączono tutaj ze sobą siecią chodników i ścieżek rowerowych, zapewniając zarówno dostęp do przestrzeni wspólnych takich jak stołówka czy kawiarnie, jak i połączenie wszystkich funkcji na tym terenie. Dodatkowo przewidziano duże obszary otwartej przestrzeni we wschodniej oraz zachodniej części kampusu.

 

Dalsze informacje pod adresem:

http://www.medcampusgraz.at/