konkurs 2003 - 1. nagroda
planowanie 2003 - 2006
realizacja 2005 - 2008

--> więcej informacji
--> kamera

competition 2003 - 1st prize
planning 2003 - 2006
realization 2005 - 2008

--> info
--> webcam videos

nowa budowa dworca
projekt Südtirolerplatz
konkurs 1999 -1. nagroda

planowanie 1999 - 2003
realizacja 2001 - 2005

--> więcej informacji

realization of a new railway station

competition 1999 - 1st prize
planning 1999 - 2003
realization 2001 - 2005

--> Info

planowanie 2001
realizacja 2005
planning 2001
realization 2005
planowanie 2001
realizacja 2005
planning 2001
realization 2005
planowanie 2000
realizacja 2005
planning 2000
realization 2005
planowanie 2003 - 2004
realizacja 2004 - 2005

--> więcej informacji

planning 2003 - 2004
realization 2004 - 2005

--> info

konkurs 1996 - 1. nagroda
planowanie od 1996
realizacja 1998 - 2000
competition 1996 - 1st prize
planning since 1996
realization 1998-2000
konkurs 1989 - 1. nagroda
planowanie 1990 - 1997
realizacja 1994 - 1998

--> więcej informacji

competition 1989 - 1st prize
planning 1990 - 1997
realization 1994 - 1998

--> Info

planowanie 1995
realizacja 1996
planning 1995
realization 1996
planowanie 1996 - 1997
realizacja 1997
planning 1996 - 1997
realization 1997
planowanie 1996 - 1997
realiyacja 1998
planning 1996 - 1997
realization 1998
rozbudowa i modernizacja
planowanie 1994 - 1996
realizacja 1997
extension and refurbishment
planning 1994 - 1996
realization1997