messe graz nowa hala, styria

teren targów w grazu leży w strefie pomiędzy przestrzenią zwartej zabudowy rezydencjonalnej a mniej zagospodarowanym terenem o częściowo skomercjalizowanych funkcjach od strony południowej. w 2002 roku otworzona została stadthalle charakterystycznym, wychodzącym w głąb ulicy dachu. wraz z jej budową powstał symboliczny budynek silnie rzutujący na specyfikę miejsca, stanowiący ważny element urbanistycznego kontekstu. aby nie ingerować w jego niezależność oraz dobrą widoczność od strony południowej, nowa hala została zaprojektowana nie w linii a pod kątem do budynku stadthalle. z takiego położenia obu budynków względem siebie wynika nie tylko urbanistyczny układ o zróżnicowanym charakterze, ale również możliwość uzyskania dużych dojazdowych, załadunkowych i wolnych powierzchni. we wnętrzu tej dwukondygnacyjnej hali można zauważyć stały akcent polegający na zlokalizowaniu struktur funkcjonalnych wzdłuż osi podłużnej budynku. znajdują się tam zwarte pasma funkcjonalne przyporządkowane do poszczególnych foyers, przez które dostać się można do otwartej hali głównej. dodatkowym elementem, który podkreśla przejście między zewnętrzem a wnętrzem jest podwójna elewacja nowej hali. przestrzeń pomiędzy jej dwoma warstwami wyposażona została w niezbędne schody ewakuacyjny oraz windy. podczas gdy wewnętrzne ściany nośne zbudowane są z żelbetu, zewnętrzną elewację stanowi kurtyna z metalowych paneli pokrytych siatką. dzięki temu hala ma matowo połyskującą, srebrną powłokę, która poprzez swoją jednobarwność i jednolitość wyraźnie odróżnia się od elewacji budynku stadthalle. w razie potrzeby może być również wykorzystana, jako powierzchnia projekcyjna.

eva guttmann