konkurs 2006 - 1. nagroda

planowanie: 2006 - 2008
realizacja: 2007 - 2009

-->więcej informacji

competition 2006 - 1st prize
planning 2006 - 2008
realization 2007 - 2009

--> info

planowanie 2006 - 2007
realizacja 2007 - 2008
planning 2006 - 2007
realization 2007 - 2008

sklepy i biura

planowanie 1998 - 2000
realizacja 2000 - 2001

-->więcej informacji

shops and offices
planning 1998 - 2000
realization 2000 - 2001

--> info

instytuty informatyki i elektrotechniki
uniwersytetu technicznego w graz
konkurs 1993 - 1. nagroda
planowanie 1994 - 2000
realizacja faza 1 1997 - 1999
realizacja faza 2 1998 - 2001

-->więcej informacji

computing and electrotechnological
institutes
competition 1993 - 1st. prize
planning 1994 - 2000
realization phase 1 1997 - 1999
realization phase 2 1998 - 2001

-->info

planowanie 1996 - 1997
realiyacja 1998
planning 1996 - 1997
realization 1998