konkurs 2003 - 1. nagroda
planowanie 2003 - 2006
realizacja 2005 - 2008

--> więcej informacji
--> video

competition 2003 - 1st prize

planning 2003 - 2006
realization 2005 - 2008

--> info
--> webcam videos

budowa nowego dworca
projekt Südtirolerplatz
konkurs 1999 -1. nagroda
planowanie 1999 - 2003
realizacja 2001 - 2005

-->wiecej informacji

realization of a new railway station

competition 1999 - 1st prize
planning 1999 - 2003
realization 2001 - 2005

--> info

planowanie 2003
realizacja 2003 - 2004
planning 2003
realization 2003 - 2004

instytut informatyki i elektrotechniki

uniwersytetu technicznego w grazu
konkurs 1993 - 1. nagroda
planowanie 1994 - 2000
realizacja faza 1 1997 - 1999
realizacja faza 2 1998 - 2001

-->więcej informacji

computing and electrotechnological
institutes
competition 1993 - 1st. prize
planning 1994 - 2000
realization phase 1 1997 - 1999
realization phase 2 1998 - 2001

--> info

1999
1999
planowanie 1992 - 1994
realizacja 1994

-->więcej informacji

planning 1992 - 1994
realization 1994

--> info

konkurs 1988 - 1. nagroda
planowanie 1989 - 1991
realizacja 1992

--> więcej informacji

competition 1988 - 1st prize
planning 1989 - 1991
realization 1992

--> info

konkurs 1988 - 1. nagroda
planowanie 1988 - 1990
realizacja 1992

-->więcej informacji

competition 1988 - 1st prize
planning 1988 - 1990
realization 1992

--> info